Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

letos je to 18 let od doby, kdy jste dostali do ruky poprvé dotazník, s jehož pomocí jste spolurozhodovali o budoucnosti města. Následně v roce 2006 vznikl s Vaší pomocí první Program rozvoje města (PRM).

Od roku 2014 se město rozvíjí podle nového PRM. Je to stále dobrý dokument, ale věříme, že už je potřeba Vás znovu vtáhnout do hry o podobu města. A osvěžení PRM bylo i naším předvolebním slibem. Nový dotazník náhodou padl do doby, kdy čelíme následkům coronavirového ochromení národního hospodářství. Přesto nebo právě proto je právě teď důležité vyhodnotit, které cíle platí, které zastaraly, kde je potřeba přidat.

Děkuji všem, kteří si na své město čas udělali!

Martin Sobotka, starosta města Dobřany


Pro město Dobřany zpracovává Agora CE, o.p.s. © 2022
V případě problémů s vyplněním pište na dotaznik@agorace.cz